natural8

Board Games

2022-9-3 Hit: 1204

natural8

 • Version:V 121.0
 • Size:14 MB
 • Category:fan888, fan888
 • Publish Date:2022-09 Requirements:android
 • Chơi game
  Luật chi:
  • 1 bn chi Roulette sẽ gồm 1 bng, 37 số (hoặc 38 ối với Roulette Mỹ), bn cợc ể ngời chi lựa chọn.
  • Mỗi ngời chi – nh con cần ặt cợc trớc khi bn quay ợc bắt ầu.
  • Ngời chi c thể ặt cợc nhiều cng lc.
  • ặt cợc theo giới hạn tối a hoặc tối thiểu m nh ci quy ịnh.
  • Sau khi nh con cợc xong th dealer sẽ tiến hnh quay bnh xe v thả bng. Khi bnh xe dừng chuyển ộng, bng nằm ở vị tr no th ặt cợc sẽ chiến thắng.
  natural8 hình ảnh : natural8 natural8 natural8 natural8 natural8